83,620
+4,300 (+5,42%)

Opties Heineken

Mei 2020 (AEX / 5HE) Meer »

Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts
Call
5HE
0,550
25 mei
8
8
78,000
29 mei
0,150
27 mei
2
0
Put
5HE
Call
5HE
1,250
6
2,100
27 mei
14
49
79,000
29 mei
0,620
26 mei
20
20
Put
5HE
Call
5HE
1,110
27 mei
2
4
80,000
29 mei
0,150
27 mei
2
0
Put
5HE
Call
5HE
1,000
27 mei
12
1
81,000
29 mei
0,180
27 mei
7
0
Put
5HE
Call
5HE
0,350
27 mei
13
0
84,000
29 mei
0,990
27 mei
7
0
Put
5HE

Juni 2020 (AEX / 1HE) Meer »

Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts
77,000
05 jun
1,050
25 mei
4
4
Put
1HE
Call
1HE
1,670
27 mei
5
5
79,000
05 jun
0,970
27 mei
1
1
Put
1HE
Call
1HE
1,440
27 mei
20
0
80,000
05 jun
0,400
27 mei
2
0
Put
1HE
Call
1HE
0,620
27 mei
5
0
81,000
05 jun
0,900
27 mei
6
0
Put
1HE
82,000
05 jun
1,000
27 mei
5
0
Put
1HE

Juni 2020 (AEX / HEI) Meer »

Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts
Call
HEI
0,220
2
4,750
2
2,850
27 mei
123
24
80,000
19 jun
0,810
40
0,890
16
0,910
27 mei
84
33
Put
HEI
Call
HEI
2,840
95
3,000
55
2,600
27 mei
76
12
82,000
19 jun
1,380
2
1,410
20
1,400
27 mei
32
37
Put
HEI
Call
HEI
1,660
30
1,800
53
1,440
27 mei
12
0
84,000
19 jun
2,120
1
2,230
14
2,200
27 mei
48
0
Put
HEI
Call
HEI
1,220
60
1,320
40
1,240
27 mei
327
2
85,000
19 jun
2,650
1
2,800
1
2,700
27 mei
18
9
Put
HEI
Call
HEI
0,390
51
0,470
81
0,420
27 mei
92
2
88,000
19 jun
4,730
55
5,000
55
4,800
27 mei
31
10
Put
HEI

Juli 2020 (AEX / HEI) Meer »

Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts
Call
HEI
8,250
109
8,550
55
5,000
27 mei
1
1
76,000
17 jul
0,810
90
0,900
20
0,990
27 mei
4
1
Put
HEI
Call
HEI
6,600
65
6,850
55
4,850
27 mei
2
2
78,000
17 jul
1,130
40
1,220
20
1,250
27 mei
12
4
Put
HEI
Call
HEI
5,050
55
5,300
78
5,030
27 mei
92
9
80,000
17 jul
1,560
71
1,670
71
1,630
27 mei
11
1
Put
HEI
Call
HEI
2,500
62
2,630
67
2,530
27 mei
1.192
413
84,000
17 jul
2,960
40
3,120
83
3,270
27 mei
2
30
Put
HEI
Call
HEI
0,930
115
1,040
65
0,790
27 mei
133
1
88,000
17 jul
5,350
65
5,600
65
13,770
18 mei
3
3
Put
HEI

Augustus 2020 (AEX / HEI) Meer »

Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts
Call
HEI
7,350
110
7,650
55
2,770
21 mei
345
345
78,000
21 aug
Call
HEI
5,900
113
6,150
65
4,380
27 mei
10
6
80,000
21 aug
2,480
40
2,600
17
2,530
27 mei
4
30
Put
HEI
Call
HEI
4,610
10
4,800
46
4,200
27 mei
11
0
82,000
21 aug
Call
HEI
3,460
10
3,620
83
3,500
27 mei
120
21
84,000
21 aug
3,980
10
4,150
20
4,110
27 mei
178
8
Put
HEI
Call
HEI
1,720
93
1,850
30
1,760
27 mei
1.501
1
88,000
21 aug

September 2020 (AEX / HEI) Meer »

Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts
Call
HEI
10,150
115
10,450
70
8,200
27 mei
5
2
75,000
18 sep
1,740
50
4,800
2
1,780
27 mei
19
8
Put
HEI
Call
HEI
6,350
141
6,650
70
4,940
27 mei
8
4
80,000
18 sep
0,100
1
3,110
20
3,230
27 mei
6
2
Put
HEI
Call
HEI
3,460
20
3,610
75
3,080
27 mei
409
10
85,000
18 sep
5,000
1
5,150
25
5,100
27 mei
3
3
Put
HEI
Call
HEI
1,520
148
1,650
35
1,500
27 mei
20
6
90,000
18 sep
8,000
65
8,300
70
10,010
27 mei
8
1
Put
HEI
Call
HEI
0,560
85
0,600
1
0,550
27 mei
32
1
95,000
18 sep
12,000
55
12,300
40
20,660
16 apr
1
1
Put
HEI

December 2020 (AEX / HEI) Meer »

Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts
Call
HEI
11,300
100
11,600
40
11,380
27 mei
59
4
75,000
18 dec
2,500
1
3,120
92
3,210
27 mei
69
3
Put
HEI
Call
HEI
7,750
141
8,050
40
7,800
27 mei
52
6
80,000
18 dec
4,420
80
4,550
5
4,700
27 mei
13
4
Put
HEI
Call
HEI
4,930
50
5,100
25
4,930
27 mei
18
28
85,000
18 dec
6,450
3
6,750
25
6,650
27 mei
60
1
Put
HEI
Call
HEI
2,810
80
2,980
35
2,700
27 mei
55
8
90,000
18 dec
9,350
82
9,700
75
9,700
27 mei
278
1
Put
HEI
Call
HEI
1,420
92
1,570
78
0,970
27 mei
17
1
95,000
18 dec
12,950
91
13,300
51
13,550
27 mei
1
1
Put
HEI

Maart 2021 (AEX / HEI) Meer »

Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts
70,000
19 mrt
2,710
73
2,870
76
2,800
27 mei
5
1
Put
HEI
Call
HEI
9,500
1
12,450
75
6,250
18 mei
2
2
75,000
19 mrt
3,870
43
4,050
79
4,100
27 mei
13
1
Put
HEI
Call
HEI
8,750
71
9,050
90
8,450
27 mei
1
4
80,000
19 mrt
5,450
53
5,700
122
7,500
26 mei
1
1
Put
HEI
Call
HEI
5,900
150
6,150
40
5,300
27 mei
1
4
85,000
19 mrt
7,550
105
7,850
40
13,030
18 mei
25
25
Put
HEI
Call
HEI
3,710
72
3,910
40
3,450
27 mei
1
2
90,000
19 mrt
10,350
85
10,700
82
10,900
27 mei
2
2
Put
HEI

Juni 2021 (AEX / HEI) Meer »

Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts
Call
HEI
24,800
93
25,200
50
25,000
27 mei
3
1
60,000
18 jun
1,690
80
1,840
20
3,010
13 mei
1
1
Put
HEI
Call
HEI
16,400
74
16,700
50
12,700
26 mei
4
4
70,000
18 jun
3,440
80
3,950
6
7,450
14 mei
3
3
Put
HEI
Call
HEI
9,300
97
9,650
20
6,050
25 mei
2
2
80,000
18 jun
6,500
70
6,850
20
7,000
27 mei
1
2
Put
HEI
Call
HEI
4,380
20
4,600
70
4,100
27 mei
25
2
90,000
18 jun
11,650
50
12,050
67
19,490
15 apr
1
1
Put
HEI
Call
HEI
1,600
10
1,800
50
1,520
27 mei
14
5
100,000
18 jun
19,000
50
19,350
20
31,170
25 mrt
1
1
Put
HEI

December 2021 (AEX / HEI) Meer »

Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts
Call
HEI
25,200
73
25,800
43
20,050
25 mei
2
2
60,000
17 dec
1,790
1
2,720
20
3,650
25 mei
2
2
Put
HEI
Call
HEI
17,100
60
17,700
44
17,000
27 mei
2
1
70,000
17 dec
4,610
80
4,900
50
5,100
27 mei
15
1
Put
HEI
Call
HEI
10,300
85
10,900
47
9,800
27 mei
4
2
80,000
17 dec
8,150
80
8,500
50
8,690
27 mei
5
1
Put
HEI
Call
HEI
5,400
80
5,850
50
4,600
27 mei
3
6
90,000
17 dec
13,300
80
13,750
50
14,920
27 mei
1
2
Put
HEI
Call
HEI
2,470
65
2,760
50
2,250
27 mei
4
4
100,000
17 dec
20,300
60
20,900
44
26,500
20 mei
1
1
Put
HEI

December 2022 (AEX / HEI) Meer »

Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts
Call
HEI
25,750
23
26,650
13
18,400
06 mei
3
3
60,000
16 dec
3,910
42
4,410
22
5,500
25 mei
16
16
Put
HEI
Call
HEI
18,150
34
19,050
14
17,750
27 mei
15
1
70,000
16 dec
6,700
42
7,300
22
9,500
17 apr
1
1
Put
HEI
Call
HEI
11,850
40
12,650
20
11,150
27 mei
1
1
80,000
16 dec
10,750
42
11,450
22
13,950
25 mei
1
1
Put
HEI
Call
HEI
7,150
62
7,850
22
5,000
25 mei
1
1
90,000
16 dec
16,250
20
17,000
20
21,300
27 apr
10
10
Put
HEI
Call
HEI
3,980
40
4,490
22
3,400
27 mei
2
2
100,000
16 dec
23,100
20
23,950
34
30,450
22 apr
20
20
Put
HEI

December 2023 (AEX / HEI) Meer »

Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts
Call
HEI
26,250
23
27,300
13
18,100
14 mei
10
10
60,000
15 dec
5,200
55
5,850
25
6,660
26 mei
5
5
Put
HEI
Call
HEI
19,000
20
19,900
34
15,350
21 apr
6
6
70,000
15 dec
8,500
55
9,200
25
12,000
16 apr
1
1
Put
HEI
Call
HEI
13,050
20
13,900
20
10,500
26 mei
1
1
80,000
15 dec
12,800
55
13,650
25
16,150
25 mei
1
1
Put
HEI
Call
HEI
8,600
20
9,250
25
8,800
27 mei
4
2
90,000
15 dec
18,600
10
19,450
40
21,820
26 mei
2
2
Put
HEI
Call
HEI
5,350
20
5,900
25
5,200
27 mei
13
50
100,000
15 dec
25,550
10
26,400
37
33,100
06 mei
1
1
Put
HEI

December 2024 (AEX / HEI) Meer »

Calls Bied Laat Laatst Vol Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Vol Puts
Call
HEI
26,800
13
27,650
20
22,950
25 mei
5
5
60,000
20 dec
6,550
20
7,350
45
7,700
27 mei
20
12
Put
HEI
Call
HEI
10,000
1
20,800
20
16,240
25 mei
5
5
70,000
20 dec
10,100
20
11,000
20
11,250
27 mei
20
13
Put
HEI
Call
HEI
14,200
20
15,100
20
13,550
27 mei
2
2
80,000
20 dec
14,750
20
15,650
20
17,450
26 mei
3
3
Put
HEI
Call
HEI
9,900
20
10,700
45
9,500
27 mei
1
2
90,000
20 dec
20,700
20
21,600
20
25,250
20 apr
31
31
Put
HEI
Call
HEI
6,650
19
7,350
25
6,600
27 mei
3
10
100,000
20 dec
27,650
20
28,550
20
31,150
26 mei
1
1
Put
HEI

Indices

AEX 528,96 -2,34 -0,44% 27 mei
AEX GR 1.854,67 0,00 0,00% 27 mei
Dutch15-index 15.182,24 -98,57 -0,65% 27 mei
AMX 722,63 +7,05 +0,99% 27 mei
ASCX 782,04 +4,24 +0,55% 27 mei
BEL 20 3.234,07 +68,61 +2,17% 27 mei
Germany30^ 11.714,50 +56,81 +0,49% 27 mei
UK100 6.152,60 +105,23 +1,74% 27 mei
Citi ESTOXX 50 3.062,60 +76,22 +2,55% 27 mei
Euro30-index 15.606,75 +258,58 +1,68% 27 mei
US30^ 25.542,98 0,00 0,00% 27 mei
Nasd100^ 9.440,97 0,00 0,00% 27 mei
Japan225^ 21.573,85 0,00 0,00% 27 mei
US500^ 3.035,07 0,00 0,00% 27 mei
EUR/USD 1,1008 +0,0031 +0,29% 00:35
BUND 171,90 -0,39 -0,23% 27 mei
Brent 35,48 -1,16 -3,17% 27 mei
Gold spot 1.709,49 -1,61 -0,09% 00:35
WTI 33,75 -1,25 -3,57% 27 mei