27,140
-0,480 (-1,74%)

Fundamentele analyse Boskalis

Koninklijke Boskalis Westminster NV is een wereldwijd werkend bedrijf en bekleedt een vooraanstaande plaats in baggeren, landwinning, kustversteviging en aanverwante diensten. Kernactiviteiten zijn de bouw en uitbating van havens en waterwegen, landwinning, kustversteviging en rivieroeverbesccherming. Het bedrijf is onderverdeeld in vier delen: 'Baggerwerken', 'Domestic infra','Takelen en recuperatie' en 'Energiewinning op zee'. De voornaamste klanten zijn overheden, mijnbouwbedrijven, haven uitbaters en oliebrdrijven.

Gegevens Boskalis

Aantal werknemers 6.137
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 130.950
Winst per aandeel -0,74
Dividend per aandeel 0,50
Cashflow per aandeel 5,33
Intrinsieke waarde per aandeel 16,94
Koers-winstverhouding -30,46
Dividend rendement (%) 2,22
Rendement eigen vermogen (%) -4,23
Koers einde boekjaar 22,54

NAW Gegevens Boskalis

Adres Rosmolenweg 20
Postcode 3356
Plaats LK Papendrecht
Land Netherlands
Tel +31786969000
Fax
Website http://www.boskalis.com
E-mail ir@boskalis.nl

Winst en verliesrekening Boskalis Westminster Koninklijke

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Omzet 2.541,91 2.739,98 2.576,65 2.369,35 2.655,56 3.248,73 3.178,19 3.635,10
Operationele kosten 2.589,60 2.654,86 2.984,99 2.215,33 3.070,59 2.728,86 2.582,24 3.169,17
Afschrijvingen 421,96 265,12 716,28 251,56 1.025,73 293,09 293,51 334,17
BedrijfsResultaat -55,58 110,72 -402,35 183,11 -500,38 560,15 648,04 471,19
Resultaat voor belastingen -70,46 95,04 -413,79 172,12 -529,39 530,98 616,39 408,20
Belastingen 26,22 20,14 19,94 21,68 32,36 87,45 124,16 64,44
CashFlow 439,75 62,43 160,20 -815,52 205,84 366,34 36,00 29,50
Nettowinst -96,52 74,89 -435,85 150,47 -563,73 440,18 490,29 365,69

Balans Boskalis Westminster Koninklijke

Balans (x 1.000.000) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Materiële activa 2.476,65 2.406,10 2.373,79 2.538,06 2.484,07 2.784,89 2.743,89 3.034,86
Immateriële activa 172,77 116,38 119,64 277,43 287,52 533,28 517,67 748,06
Financiële activa 208,47 443,28 431,01 778,18 943,48 1.198,69 1.074,49 11,90
Vaste activa 2.873,71 3.084,98 2.934,12 3.613,09 3.729,69 4.579,66 4.358,25 3.851,66
Voorraden 91,13 103,24 99,07 88,17 90,05 82,61 103,08 103,33
Debiteuren 276,50 378,49 330,32 318,94 274,43 379,91 363,62 495,44
Overige vorderingen 15,19 23,50 19,46 17,70 7,50 9,89 11,56 8,89
Liquide middelen 824,55 399,57 336,21 191,95 965,33 793,72 395,95 386,89
Vlottende activa 1.654,09 1.511,78 1.605,69 1.200,39 1.834,32 2.025,69 1.554,38 1.880,86
Totaal activa 4.527,79 4.596,77 4.539,81 4.813,48 5.564,00 6.605,35 5.912,63 5.732,52
Gewoon kapitaal 2.283,22 2.491,35 2.544,33 3.022,94 3.121,17 3.714,31 3.151,94 2.525,24
Preferent kapitaal 300,10 404,12 429,73 507,35 637,82 621,77 450,44 232,91
Aandeel van derden 2,98 3,35 3,28 2,38 2,03 7,59 7,88 14,69
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 548,88 468,14 512,10 338,31 394,25 1.008,86 961,23 1.314,10
Kortlopende schulden 1.692,71 1.633,93 1.480,10 1.449,85 2.046,55 1.874,58 1.791,59 1.878,49
Totaal passiva 4.527,79 4.596,77 4.539,81 4.813,48 5.564,00 6.605,35 5.912,63 5.732,52

Overige data Boskalis Westminster Koninklijke

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Aantal werknemers 6.137 5.812 5.912 5.772 6.960 8.268 8.446 10.997
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 130.950 135.380 135.380 133.350 130.080 125.630 122.940 120.270
Winst per aandeel -0,74 0,55 -3,22 1,13 -4,33 3,50 4,01 3,04
Dividend per aandeel 0,50 0,00 0,50 1,00 1,00 1,60 1,60 1,24
Cashflow per aandeel 5,33 2,42 1,75 -0,02 3,18 6,73 6,93 4,87
Intrinsieke waarde per aandeel 16,94 18,40 18,29 21,67 22,99 27,97 24,05 19,76
Koers-winstverhouding -30,46 41,45 -6,75 27,81 -7,62 10,75 11,33 12,63
Dividend rendement (%) 2,22 0,00 2,30 3,18 3,03 4,25 3,52 3,23
Rendement eigen vermogen (%) -4,23 3,01 -17,13 4,98 -18,06 11,85 15,56 14,48
Koers einde boekjaar 22,54 22,80 21,73 31,43 32,99 37,63 45,45 38,41

Raad van bestuur Boskalis Westminster Koninklijke

CEO Peter Berdowski
CFO C. van Noort
Chairman (Board of Directors) Jeroen van der Veer
Member of Board of Directors Jack de Kreij
Member of Board of Directors Ilona Haaijer
Member of Board of Directors Jacqueline Tammenoms Bakker
Member of Board of Directors D.A. Sperling
Member of Board of Directors Jaap van Wiechen
Vice-Chairman (Board of Directors) Herman Hazewinkel RA

Indices

AEX 708,60 +1,25 +0,18% 13 apr
AEX GR 2.517,61 0,00 0,00% 13 apr
Dutch15-index 18.878,19 +52,07 +0,28% 13 apr
AMX 1.039,07 +3,51 +0,34% 13 apr
ASCX 1.350,04 +6,87 +0,51% 13 apr
BEL 20 3.918,89 -9,70 -0,25% 13 apr
Germany30^ 15.255,70 +21,34 +0,14% 13 apr
UK100 6.896,34 0,00 0,00% 13 apr
Citi ESTOXX 50 3.979,41 +9,92 +0,25% 13 apr
Euro30-index 20.187,21 +20,88 +0,10% 13 apr
US30^ 33.671,26 0,00 0,00% 13 apr
Nasd100^ 13.985,39 0,00 0,00% 13 apr
Japan225^ 29.829,95 0,00 0,00% 13 apr
US500^ 4.140,46 0,00 0,00% 13 apr
EUR/USD 1,1959 +0,0009 +0,08% 05:53
BUND 171,53 +0,03 +0,02% 05:51
Brent 63,88 0,00 0,00% 13 apr
Gold spot 1.743,81 -0,49 -0,03% 05:53
WTI 60,44 0,00 0,00% 13 apr