62,000
+0,200 (+0,32%)

Fundamentele analyse Retail Estates

Retail Estates belegt hoofdzakelijk in Belgisch perifeer winkelvastgoed (dit wil zeggen gelegen aan de rand van woonkernen of invalswegen naar stedelijke centra). Retail Estates is een vastgoedbevak. Een bevak is onderworpen aan een geheel van regels van risicospreiding, winstuitkering en schuldbeheer die zijn vastgelegd bij K.B. Indien de vennootschap deze regels respecteert, geniet zij van een uitzonderlijk fiscaal regime dat er in wezen in bestaat dat zij op haar inkomsten nagenoeg geen vennootschapsbelasting betaalt. Daardoor is het voor uitkering beschikbare resultaat hoger dan bij vergelijkbare vastgoedondernemingen die een dergelijk statuut niet bezitten. Retail Estates nv beschikt als vastgoedbevak over bijkomende troeven, zoals een sterk gediversifieerde vastgoedportefeuille, en is opgericht voor een onbepaalde duur.

Gegevens Retail Estates

Aantal werknemers 35
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 12.630
Winst per aandeel 4,60
Dividend per aandeel 4,40
Cashflow per aandeel 4,23
Intrinsieke waarde per aandeel 58,86
Koers-winstverhouding 10,30
Dividend rendement (%) 9,28
Rendement eigen vermogen (%) 7,27
Koers einde boekjaar 47,40

NAW Gegevens Retail Estates

Adres Industrielaan 6
Postcode 1740
Plaats Ternat
Land Belgium
Tel +32-2-568-10-20
Fax +32-2-581-09-42
Website www.retailestates.com
E-mail info@retailestates.com

Winst en verliesrekening Retail Estates

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Omzet 106,20 93,54 76,88 65,46 61,39 52,33 46,76 40,96 35,20
Operationele kosten 15,00 13,04 11,32 8,14 7,56 6,40 5,60 4,99 4,53
Afschrijvingen 0,36 0,30 0,68 0,26 0,22 0,15 0,16 0,18 0,18
BedrijfsResultaat 80,42 74,42 65,04 70,68 59,68 52,84 45,04 44,99 41,18
Resultaat voor belastingen 61,14 55,94 47,66 52,41 42,82 35,57 29,02 30,26 27,21
Belastingen 3,04 1,46 0,96 0,27 0,79 0,33 0,46 0,68 -0,15
CashFlow 94,93 -0,23 2,41 -0,34 -0,15 -0,72 0,30 0,44 0,30
Nettowinst 58,10 54,48 46,70 52,14 42,04 35,24 28,57 29,58 27,36

Balans Retail Estates

Balans (x 1.000.000) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Materiële activa 1.668,30 1.532,44 1.351,49 1.073,49 1.002,35 837,60 746,24 676,00 537,84
Immateriële activa 1,14 0,14 0,12 0,35 0,15 0,12 0,03 0,06 0,08
Financiële activa 1,03 1,03 1,03 1,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vaste activa 1.672,13 1.535,43 1.354,40 1.075,39 1.002,51 837,72 746,27 676,06 537,94
Voorraden 1,79 17,41 29,20 5,69 8,22 4,82 4,38 7,49 13,16
Debiteuren 5,69 4,05 3,53 0,94 1,37 1,17 0,72 0,72 0,50
Overige vorderingen
Liquide middelen 98,08 3,16 3,39 0,98 1,32 1,47 2,19 1,88 1,45
Vlottende activa 113,01 28,46 39,78 11,95 13,10 9,84 9,62 11,51 17,01
Totaal activa 1.785,14 1.563,89 1.394,17 1.087,34 1.015,62 847,44 755,86 687,51 554,94
Gewoon kapitaal 798,99 707,93 568,33 514,97 474,17 381,21 356,52 269,59 241,34
Preferent kapitaal 199,39 190,74 176,82 154,75 123,18 80,94 99,39 85,93 75,73
Aandeel van derden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 833,75 733,22 766,52 511,23 456,18 379,22 365,82 374,28 285,56
Kortlopende schulden 152,40 122,74 59,32 61,14 85,27 87,01 33,52 43,64 28,05
Totaal passiva 1.785,14 1.563,89 1.394,17 1.087,34 1.015,62 847,44 755,86 687,51 554,94

Overige data Retail Estates

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Aantal werknemers 35 27 22 20 17 17 14 14 13
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 12.630 11.420 9.490 9.010 8.870 8.820 7.290 5.810 5.440
Winst per aandeel 4,60 4,77 4,92 5,79 4,74 4,00 3,92 5,09 5,03
Dividend per aandeel 4,40 4,25 3,60 3,30 3,20 3,10 3,00 2,90 2,80
Cashflow per aandeel 4,23 4,01 5,29 3,71 3,32 3,78 0,64 2,64 3,69
Intrinsieke waarde per aandeel 58,86 57,74 55,57 53,86 50,26 40,12 45,91 43,50 41,56
Koers-winstverhouding 10,30 17,02 14,74 13,28 16,46 18,74 14,70 11,14 9,57
Dividend rendement (%) 9,28 5,23 4,97 4,29 4,10 4,14 5,21 5,12 5,82
Rendement eigen vermogen (%) 7,27 7,70 8,22 10,12 8,86 9,24 8,01 10,97 11,34
Koers einde boekjaar 47,40 81,20 72,50 76,90 78,00 74,94 57,62 56,70 48,12

Raad van bestuur Retail Estates

CEO Jan De Nys
CFO Kara De Smet
Chairman (Board of Directors) Paul Borghgraef
Member of Board of Directors Jean Sterbelle
Member of Board of Directors Victor Ragoen
Member of Board of Directors Herlinda Wouters
Member of Board of Directors Michel Van Geyte
Member of Board of Directors Leen Van den Neste
Member of Board of Directors Stijn Elebaut
Member of Board of Directors Christophe Demain
Member of Board of Directors Ann Gaeremynck
Member of Board of Directors René Annaert

Indices

AEX 570,52 +3,14 +0,55% 10 jul
AEX GR 2.003,20 +11,02 +0,55% 10 jul
Dutch15-index 16.284,17 +26,88 +0,17% 10 jul
AMX 762,88 +4,95 +0,65% 10 jul
ASCX 824,84 -1,52 -0,18% 10 jul
BEL 20 3.442,06 +48,45 +1,43% 10 jul
Germany30^ 12.705,70 +216,24 +1,73% 10 jul
UK100 6.124,23 0,00 0,00% 10 jul
Citi ESTOXX 50 3.317,73 +38,87 +1,19% 10 jul
Euro30-index 16.761,77 +163,67 +0,99% 10 jul
US30^ 26.079,04 0,00 0,00% 10 jul
Nasd100^ 10.835,72 0,00 0,00% 10 jul
Japan225^ 22.627,98 0,00 0,00% 10 jul
US500^ 3.185,69 0,00 0,00% 10 jul
EUR/USD 1,1300 0,0000 0,00% 10 jul
BUND 176,40 0,00 0,00% 10 jul
Brent 43,17 0,00 0,00% 10 jul
Gold spot 1.799,21 0,00 0,00% 10 jul
WTI 40,69 0,00 0,00% 10 jul