Fisher Investments Nederland vertelt waarom u niet bang hoeft te zijn voor de sterke dollar

Vrijdag 4 November 2022 | Door Fisher Investments Europe

Onderzoek van Fisher Investments toont geen duidelijke correlatie tussen een sterke dollar en de prestaties van aandelen.

Fisher Investments Nederland vertelt waarom u niet bang hoeft te zijn voor de sterke dollar

De opmars van de Amerikaanse dollar heeft in 2022 voor angstige krantenkoppen gezorgd, nadat de munt ten opzichte van de meest invloedrijke valuta's aanzienlijk was gestegen. Velen vrezen dat de stijging van de dollar de bedrijfswinsten kan aantasten en meer pijn op de aandelenmarkten zal veroorzaken. Fisher Investments Nederland meent echter dat de dollarsterkte grotendeels irrelevant is voor de aandelenmarkten. Een sterke dollar is niet per definitie goed of slecht - het is slechts een van de vele variabelen die de wereldeconomie beïnvloeden. In dit artikel bespreken wij het effect dat een sterke dollar kan hebben en waarom wij niet geloven dat een sterke dollar op zichzelf een voorbode is van een verzwakking van de aandelenmarkten.

Waarom is de dollar momenteel zo sterk?

In tegenstelling tot waardevermeerderende beleggingscategorieën zoals aandelen (een stuk eigendom van een onderneming dat beleggers recht geeft op een deel van de huidige en toekomstige winsten van de onderneming), fluctueren valuta's uitsluitend op basis van vraag en aanbod ten opzichte van elkaar. De technische aspecten van wat de veranderingen in vraag en aanbod van valuta’s kan veroorzaken, zijn zeer complex en uiteenlopend, en afhankelijk van de valuta in kwestie.

Fisher Investments Nederland weet dat het moeilijk is om vast te stellen wat de “echte reden” is waarom een valuta in waarde verandert ten opzichte van een andere, maar er zijn enkele veelbesproken theorieën voor de sterkte van de Amerikaanse dollar dit jaar. Een vaak genoemde reden waarom de Amerikaanse dollar dit jaar is gestegen, is de agressieve aanpak van de Verenigde Staten om het monetaire beleid te verkrappen door middel van renteverhogingen. De Amerikaanse Federal Reserve heeft de rente sneller verhoogd dan andere centrale banken, waardoor Amerikaanse schuld aantrekkelijker is geworden ten opzichte van andere staatsschulden. Op hun beurt moesten beleggers dollars kopen om vermogen te kopen dat in USD wordt verhandeld, waardoor de vraag naar de dollar toenam en die van andere valuta's afnam.

Een andere vaak genoemde reden voor de sterkte van de dollar is dat deze vaak wordt gezien als een "veilige haven" in tijden van economische nood. Terwijl de wereldwijde recessie in overvloed wordt gevreesd, verkeert de Amerikaanse economie aantoonbaar in een betere positie dan die van de meeste andere landen. De VS kent veerkrachtige consumptietrends en een relatieve energieonafhankelijkheid, waardoor het land minder gevoelig is voor de energiecrisis waarmee andere landen te kampen hebben. Deze comparatieve kracht kan een psychologisch en fundamenteel effect hebben. Psychologisch gezien kunnen beleggers op zoek gaan naar dollars uit angst dat hun eigen munt verzwakt, waardoor er in zekere zin een zogenaamde ‘zichzelf vervullende profetie' (self-fulfilling prophecy) ontstaat. Fundamenteel geeft het de Federal Reserve ook meer flexibiliteit om de rente verder te verhogen dan landen die gevoeliger zijn voor een verzwakkende economie, wat leidt tot een grotere vraag naar Amerikaanse beleggingen en de Amerikaanse munt.

Wat zijn enkele gevolgen van een sterke dollar?

In de visie van Fisher Investments Nederland creëren valutaschommelingen zowel winnaars als verliezers. Wanneer de dollar bijvoorbeeld sterk is, staat een Amerikaans bedrijf dat zijn product in niet-Amerikaanse landen verkoopt voor een lastige keuze. Het kan ofwel de lokale prijzen stabiel houden wat zijn winstgevendheid schaadt, ofwel de prijs verhogen om een stijgende dollar te compenseren wat de vraag schaadt. Simpel gezegd: een sterke dollar is nadelig voor Amerikaanse exporteurs en is gunstig voor Amerikaanse importeurs. Deze beslissingen zijn in de echte wereld echter niet zo zwart-wit. Bedrijven passen hun prijsstrategie in de loop der tijd voortdurend aan en zoeken naar andere manieren om hun valutarisico te neutraliseren.

Zo zijn multinationale ondernemingen bijvoorbeeld actief in veel verschillende landen met daarbij een verscheidenheid aan valuta. Ze kunnen kosten en valutaschommelingen beperken door hun uitgaven en kasverrichtingen te verschuiven. Ze kunnen ook grondstoffen en zelfs arbeidskrachten wereldwijd inkopen. Als een sterke dollar het product van een Amerikaans bedrijf duurder maakt in andere landen, kan het een deel van zijn winstgevendheid behouden door te besluiten de invoer uit landen met een zwakkere munt te verhogen, waardoor de kosten mogelijk dalen. Fisher Investments Nederland merkt op dat hoewel elk bedrijf een andere mate van flexibiliteit heeft, veel grote bedrijven zich ook indekken tegen valutaschommelingen, waardoor de impact van scherpe valutaschommelingen kan worden beperkt.

Het is echter waar dat niet alle gevolgen van een sterke dollar perfect kunnen worden afgedekt. In sommige gevallen kan het zelfs bijdragen tot een hogere inflatie in landen die minder handel drijven in Amerikaanse dollars. Wellicht het meest recente voorbeeld betreft de energiekosten, en met name olie. De wereldoliemarkt wordt voornamelijk in dollars geprijsd. Landen die afhankelijk zijn van de invoer van energie, zoals Japan en een groot deel van Europa, worden negatief beïnvloed wanneer een sterke dollar de energiekosten verhoogt doordat ze weinig alternatieve opties hebben om de gevolgen te verzachten.

Staan we op de rand van een valutacrisis?

Sommige beleggers vrezen dat een sterke dollar een bijzondere uitdaging vormt voor opkomende markten, vooral uit angst voor een nieuwe Aziatische valutacrisis zoals eind jaren negentig. Fisher Investments Nederland meent echter dat deze vrees waarschijnlijk ongegrond is. De munten van veel Aziatische landen waren namelijk toen gekoppeld aan de Amerikaanse dollar. Ze leenden toen veel geld in dollars om de bloeiende economische groei te financieren, maar hielden weinig deviezenreserves aan om speculanten af te weren. Toen hun munten onder druk kwamen te staan, hadden deze landen al snel geen vuurkracht meer om de koppeling aan de dollar te verdedigen, en waren vervolgens gedwongen om hun eigen munten te devalueren. Hierdoor rezen de kosten aan aflossingen en rente in de lokale valuta de pan uit, met een crisis als gevolg. Vandaag de dag zijn deze dollarkoppelingen grotendeels verdwenen en zijn de deviezenreserves veel gezonder dan toen in 1997.

Is de sterke dollar een dreiging voor het rendement op aandelen?

Aangezien markten goed zijn in het verwerken van algemeen bekende informatie, denken we dat ze de verwachte gevolgen van valutaschommelingen op een efficiënte wijze kunnen inprijzen. Bovendien toont het onderzoek van Fisher Investments geen duidelijke correlatie tussen een sterke dollar en de prestaties van aandelen.

Figuur 1 toont het aantal jaren dat de Amerikaanse dollar en de S&P 500-aandelenrendementen zijn gestegen of gedaald (van 1971 tot en met 2021)*. Zoals blijkt, is er geen consistent patroon tussen de dollarkoers en Amerikaanse aandelenrendementen. Amerikaanse aandelen zijn ongeveer in 80% van al die kalenderjaren gestegen, terwijl de dollar slechts in 55% van de tijd is gestegen. Amerikaanse aandelen en de dollar stegen beide in 45% van de tijd, terwijl in 35% van de tijd aandelen stegen toen de dollar daalde. In jaren waarin Amerikaanse aandelen daalden, steeg of daalde de dollar even vaak.

Figuur 1: Amerikaanse aandelenrendementen t.o.v. de Amerikaanse dollar

Bron: Global Financial Data, Inc. en FactSet, per 30-08-2022. De handelsgewogen Amerikaanse dollarindex, totaalrendement van de S&P 500, 31-12-1970 tot en met 31-12-2021. De handelsgewogen Amerikaanse dollarindex wordt opgesteld door de Federal Reserve. De index omvat de G-10 landen (België, Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Nederland, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk) gewogen naar de som van de wereldhandel van het land tussen 1972 en 1976.

Sommigen beweren dat een sterke dollar minder effect heeft op de Amerikaanse economie en dat een bestudering van Amerikaanse rendementen de werkelijke marktimpact van de schommelingen in de dollar niet nauwkeurig weergeeft. Zoals blijkt uit figuur 2 hebben schommelingen van de Amerikaanse dollar echter ook geen merkbare invloed op de richting van wereldwijde aandelen. In jaren waarin aandelen wereldwijd stegen, was de kans even groot dat de dollar steeg als dat hij daalde.

Figuur 2: Wereldwijde aandelenrendementen t.o.v. de Amerikaanse dollar

Bron: Global Financial Data, Inc. en FactSet, per 30-08-2022. De handelsgewogen Amerikaanse dollarindex, totaalrendement van MSCI World, 31-12-1970 tot en met 31-12-2021. De handelsgewogen Amerikaanse dollarindex wordt opgesteld door de Federal Reserve. De index omvat de G-10 landen (België, Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Nederland, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk) gewogen naar de som van de wereldhandel van het land tussen 1972 en 1976.

Valutaschommelingen mogen geen beslissende factor zijn in uw beleggingsstrategie

Fisher Investments Nederland vindt dat beleggers hun beleggingsstrategieën niet moeten laten beïnvloeden door valutaschommelingen. In plaats van de relatieve kracht van de dollar te gebruiken om marktbewegingen te voorspellen, kunnen beleggers zich beter richten op het samenstellen van een gediversifieerde, wereldwijde strategie om de effecten van valutaschommelingen te beperken. Een sterke dollar kan wereldwijd een tweedeling van winnaars en verliezers teweegbrengen, maar volgens ons voorspelt de sterke dollar zelf niet automatisch slechte aandelenrendementen, zoals sommigen vrezen.

Volg ons op social media voor de laatste marktontwikkelingen en updates van Fisher Investments Nederland:

Facebook: https://www.facebook.com/FisherInvestmentsNederland

Twitter: https://twitter.com/FisherInvestNL

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/fisher-investments-nederland

Lees hier alle Beleggingsideeën van Fisher Investments Nederland

 

Fisher Investments Nederland is de handelsnaam die wordt gebruikt door de vestiging van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in Nederland (“Fisher Investments Nederland”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl is een in Luxemburg geregistreerde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (ondernemingsnummer: B228486) wat ook handelt onder de naam Fisher Investments Europe (""Fisher Investments Europe""). Fisher Investments Europe staat onder toezicht van de CSSF. Statutaire zetel Fisher Investments Europe: K2 Building, Forte 1, Third Floor, 2a rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg. Fisher Investments Europe besteedt sommige aspecten van het dagelijkse beleggingsadvies, portefeuillebeheer en portefeuillehandelingen uit aan gelieerde ondernemingen.

Dit document bevat de algemene visie van Fisher Investments Europe en dient niet te worden beschouwd als persoonlijk beleggings- of belastingadvies of een afspiegeling van de prestaties van cliënten. Er wordt niet gegarandeerd dat Fisher Investments Europe deze visie zal handhaven. Deze kan immers veranderen op grond van nieuwe informatie, analyses of heroverweging. Niets in dit document is als aanbeveling of prognose van marktomstandigheden bedoeld. Het is eerder bedoeld om een standpunt weer te geven. De huidige en toekomstige markten kunnen sterk afwijken van de hier geschetste scenario's. Bovendien worden geen garanties gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid van eventuele aannames gemaakt in illustraties in dit document.


*  (Fisher Investments maakt hier gebruik van de handelsgewogen dollarindex om de sterkte van de Amerikaanse dollar te illustreren t.o.v. onze gemeenschappelijke handelspartners. Wij doen dit omdat de sterkte van de dollar ten opzichte van valuta's van landen waarmee wij minimale handel drijven voor dit voorbeeld niet erg relevant is).

Meld u aan voor de Beleggen.nl dagelijkse nieuwsbrief

en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op de beurs!

 

Meer artikelen van Fisher Investments Europe

Indices

AEX 909,48 -5,49 -0,60% 10:55
AEX GR 3.524,40 -25,40 -0,72% 10:40
AMX 884,76 -2,25 -0,25% 10:55
ASCX 1.250,71 -7,69 -0,61% 10:40
BEL 20 4.025,14 -13,01 -0,32% 10:55
Germany40^ 18.393,10 -164,60 -0,89% 10:55
UK100 8.133,40 -35,57 -0,44% 10:55
EURO50 4.865,30 -38,34 -0,78% 10:55
US30^ 40.182,90 -173,70 -0,43% 10:54
Nasd100^ 19.576,90 -182,10 -0,92% 10:55
Japan225^ 39.060,50 -451,70 -1,14% 10:52
US500^ 5.519,68 -38,99 -0,70% 10:55
EUR/USD 1,0835 -0,0019 -0,17% 10:55
BUND 132,53 +0,36 +0,27% 10:55
Brent 81,43 +0,09 +0,11% 10:55
Gold spot 2.411,51 +1,96 +0,08% 10:55
WTI 77,40 +0,08 +0,10% 10:55