Clean Technology is het nieuwe ‘IT’

Donderdag 4 september 2014 | Door Marco Maaks | Reageer als eerste

Afgelopen twintig jaar waren het bedrijven als Microsoft, Amazon en Google waar beleggers geld mee hebben verdiend. De komende tien jaar kunnen de nieuwe beurslievelingen weleens te vinden zijn in de Clean Technology sector.

De belangrijkste reden is de groei van de wereldbevolking. De Verenigde Naties voorzien een toename van circa drie miljard mensen tot 2050. Dat is het inwonersaantal van China, India en Brazilië bij elkaar. Ofwel een stijging van ruim 40% ten opzichte van de huidige zeven miljard naar tien miljard!

Opkomende landen in Latijns-Amerika, Afrika en Azië nemen de grootste bevolkingsgroei en snelste welvaartsstijging voor hun rekening met snel groeiende middenklassen tot gevolg, die beter willen wonen en meer gaan consumeren. Deze demografische ontwikkeling gaat onherroepelijk leiden tot maatschappelijke problemen.   

Problemen zijn kansen 

In een van mijn eerdere columns gaf ik aan hoe private equity kantoren zoals Blackstone en Momentum Capital succesvol zijn door een oplossing te bieden voor huisvestingsproblemen (urbanisatie) in opkomende landen. Ook ontstaan er problemen op het gebied van energievoorziening en milieu.  

Probleem 1: Energieprijzen exploderen 

Fossiele brandstoffen zijn schaars en door de groei van de bevolking neemt de vraag naar brandstoffen alleen maar toe, wat resulteert in hogere prijzen. In 2001 waren er één miljard minder mensen dan nu. In dat jaar noteerde de prijs voor ruwe olie gemiddeld 20 US dollar per vat. Momenteel staat de olieprijs boven de 100 US dollar. Tegelijkertijd stijgt de welvaart in vooral opkomende economieën zoals China en daarmee ook de gemiddelde olieconsumptie per inwoner. Verontrustend, omdat in het welvarende Nederland een inwoner gemiddeld 20 vaten olie per jaar gebruikt en in China nu nog slechts drie.

Probleem 2: Onherstelbare schade aan het milieu

Fossiele brandstoffen zijn vervuilend. In een recent gelekt rapport van de Verenigde Naties, waar 800 wetenschappers aan hebben gewerkt, wordt ernstig gewaarschuwd voor onomkeerbare en zeer ernstige schade aan het milieu als niet snel de uitstoot van broeikasgassen wordt beperkt. Het rapport wordt gezien als het belangrijkste document over klimaatverandering dat ooit door de Verenigde Naties is gepubliceerd.  

Beleggen in Clean Technology - Kansen gesteund door wetgeving 

Willen we energie betaalbaar houden en een schone wereld doorgeven aan de volgende generatie, dan moet er iets gebeuren. De leiders van de Europese Unie en de G8 hebben een akkoord bereikt om in 2050 de uitstoot van broeikasgassen ten opzichte van 1990 met ten minste 80% gereduceerd te hebben. Daarnaast heeft de Europese Unie als doel om hernieuwbare energie 20% van de energiemix uit te laten maken. 

Een voorbeeld van een maatregel om deze doelstellingen te bereiken is om kolencentrales te 'stimuleren' om biomassa mee te stoken. Kolencentrales zijn immers zeer vervuilend. Met 7.000 kolencentrales wereldwijd voorzien steenkolen nog altijd in 40% van de wereldwijde elektriciteitsbehoefte. En dat percentage zal blijven stijgen. Volgens het World Resources Institute worden er zelfs 1.200 kolencentrales bijgebouwd waarvan de meeste in China en India. Een energiebron die we niet eenvoudig op korte termijn kunnen vervangen.

Kolencentrales ontkomen er niet aan om te 'vergroenen' en zullen moeten investeren in technieken die het rendabel maken om biomassa mee te stoken. Hiermee is het niet alleen een maatschappelijk probleem, maar ook een industrieel probleem.

Oplossing 1: Biomassa 

Biomassa bestaat uit allerlei soorten organisch materiaal, zoals (afval)hout, gras, mest en rioolslib. Eenmaal verwerkt tot korrels (pellets) kan het worden verbrandt, vergist of vergast om elektriciteit op te wekken. Bij verbranding van biomassa komt CO2 vrij, net als bij verbranding van fossiele brandstoffen. Het verschil is dat de CO2 uit biomassa deel uitmaakt van de huidige koolstofcyclus. Bij de verbranding van fossiele brandstoffen brengen we juist CO2 uit de koolstofcycli van miljoenen jaren geleden de atmosfeer in. Het gebruik van biomassa is in die zin CO2-neutraal. Daarnaast is het in vergelijking met andere duurzame energiebronnen, zoals zonne-energie en windenergie, relatief goedkoop.  

De eerste generatie biomassa heeft een aantal nadelen. Het bevat nog veel vocht, het is biologisch actief, het is vezelig, het is lastig te transporteren en de energiewaarde is laag. Daarnaast zijn forse investeringen en technische aanpassingen aan de installaties vereist om biomassa mee te stoken.  

Oplossing 2: Nieuwe technologie 

Dat biedt kansen. Het bedrijf dat een techniek ontwikkelt waardoor biomassa zonder nadelen kan worden gestookt, heeft de heilige graal in handen. Een voorbeeld van een veel belovende en inmiddels bewezen techniek, is torrefactie. 

Miljoenen jaren natuurlijk proces worden teruggebracht in één uur door biomassa eerst te roosteren en samen te persen tot korrels, ook wel 'groene kolen' genoemd. De biomassa krijgt hierdoor een veel hogere verbrandingswaarde en eigenschappen die sterk lijken op die van steenkool. Het roosteren van biomassa onder zuurstofarme omstandigheden heeft een extra voordeel; het levert biosyngas op, een mengsel van zeer brandbare gassen. Met dit gas kunnen elektriciteitscentrales groene stroom opwekken. 

Een aantal Clean Technology bedrijven investeert fors in deze nieuwe technologieën en is in staat om deze rendabel in te zetten waarmee ze een oplossing bieden aan bijvoorbeeld kolencentrales om schonere energie te produceren.

Toegang tot de toekomstige beurslievelingen?

Dat is niet eenvoudig. Veelbelovende ondernemingen die investeren in alternatieve energiebronnen of in ondernemingen die technologieën ontwikkelen om het energieverbruik en de CO2 uitstoot te reduceren, zijn vaak al in handen van private equity kantoren of grote energiebedrijven. Vaak met als doel om deze voor een hogere prijs door te verkopen via bijvoorbeeld een beursnotering. Voorbeelden van bedrijven die onlangs een beursnotering hebben gekregen, zijn Terraform Power en NRG Yield.

Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel en is geen beleggingsadvies.

Reactie plaatsen

 
 
Indices
  AEX 576,86 -0,52% 579,870
  AMX 851,66 -0,22% 853,510
  Euronext 1.098,82 -0,20% 1100,990
  Dax 30 12.629,79 1,15% 12486,560
  Dow Jones 27.002,85 -0,08% 27024,800
  Nasdaq 7.942,85 1,28% 7842,334
  Nikkei 22.472,92 1,20% 22207,210