Fisher Investments Nederland werpt zijn licht op technische analyses

Donderdag 12 Januari 2023 | Door Fisher Investments Europe

De op grafieken gebaseerde methode is soms contraproductief en beleggers moeten goed beseffen wat de tekortkomingen ervan zijn.

Fisher Investments Nederland werpt zijn licht op technische analyses

Wanneer Fisher Investments Nederland financiële commentaren analyseert, kunnen grafieken nuttige hulpmiddelen zijn om marktgegevens te visualiseren en te tonen. Voor het overige is het nut van grafieken bij de analyse van de aandelenmarkten in onze ervaring echter beperkt – hun verloop zegt niets over de toekomst. Wij denken dan ook dat de op grafieken gebaseerde methode die bekendstaat als technische analyse soms contraproductief is en beleggers goed moeten beseffen wat de tekortkomingen ervan zijn.

Een technische analyse gebruikt patronen in grafieken om toekomstige koersbewegingen te voorspellen. Neem een koersgrafiek als voorbeeld: het aandeel koerst hoger en lager en de lijn die zich daardoor van links naar rechts aftekent, kan allerlei vormen aannemen – van letters (bv. een W) tot alledaagse voorwerpen (bv. het oor van een kopje). Fisher Investments Nederland heeft de argumenten van aanhangers van technische analyse doorgelicht. Volgens hun theorie kunnen beleggers die vormen gebruiken als onderdeel van hun beslissing om aandelen te kopen, te verkopen of aan te houden, omdat die zouden aangeven hoe de koers zich verder zal ontwikkelen.

Hoe dat in de praktijk in zijn werk zou gaan, illustreren we met het hoofd en schouders-patroon, een reeks van drie pieken die (zoals uit de naam blijkt) op een hoofd met twee schouders lijken: een kleine piek links, een grotere piek in het midden en opnieuw een kleine piek rechts. Pleitbezorgers van technische analyse beweren dat als de koers onder de halslijn duikt – de lijn die de dieptepunten tussen de drie pieken verbindt – ze binnenkort nog verder zal dalen. Dat patroon zou volgens hen dan ook een verkoopsignaal zijn waarmee beleggers een aanstaande koersval kunnen ontlopen. Die logica keert terug in bijna alle door technische analyse geïnspireerde populaire marktanalyses die Fisher Investments Nederland tegen het licht heeft gehouden en wordt dan gestaafd met grafiekpatronen uit het verleden die schijnbaar telkens tot hetzelfde resultaat leiden.

Toch zijn aan die en andere technische analysemethodes ook nadelen verbonden, want Fisher Investments Nederland heeft in de data ook misleidende signalen aangetroffen. Als voorbeeld nemen we twee grafiekpatronen die in de financiële publicaties die wij volgen veel aandacht krijgen: het kruis des doods en het gouden kruis. Het kruis des doods zou een bearish trend voorspellen en ontstaat wanneer de lijn van het voortschrijdende gemiddelde over 50 dagen van een aandeel of aandelenindex (waarvan elk punt de gemiddelde koers in de 50 dagen daarvoor weergeeft) daalt tot onder de lijn van het voortschrijdende gemiddelde over 200 dagen. Voor aanhangers van technische analyses is het kruis des doods een verkoopsignaal. Een gouden kruis is het omgekeerde daarvan en zou een bullish trend voorspellen en dus een koopsignaal zijn.

De recente geschiedenis bewijst volgens ons echter dat geen van beide signalen betrouwbaar is. In 2020 vertoonde de Amerikaanse S&P 500 beide patronen en elke keer besteedden de financiële publicaties die wij volgen daar veel aandacht aan. Op 30 maart 2020 tekende zich in de S&P 500 het kruis des doods af.i Een Amerikaanse belegger die zich daardoor bijvoorbeeld zou laten leiden, zou dat opgevat hebben als de voorbode van een bearish verkoopsignaal. En door uit te stappen nadat het patroon zich had voorgedaan en niet naar de markt terug te keren, de stijging van 44,9% hebben misgelopen die de S&P 500 in Amerikaanse dollar de rest van dat jaar vertoonde.ii Wat als diezelfde hypothetische belegger had gewacht om weer in te stappen tot 10 juli 2020, de dag waarop de S&P 500 een gouden kruis vertoonde?iii Dan was hij of zij wel in de markt aanwezig geweest voor de stijging van de S&P 500 met 18,9% in Amerikaanse dollar tot het einde van het jaar. En tevens geen aandelen in portefeuille gehad toen de S&P 500 met 43,2% steeg tussen het dieptepunt op 23 maart en 10 juli – een dure misser, vindt Fisher Investments Nederland.iv

Ook in Europa hebben we dat soort foute signalen gevonden. De Euro Stoxx 50 vormde een kruis des doods op 30 mei 2012.v Een theoretische belegger die op dat moment zijn of haar effecten verkoopt en de rest van het jaar uit de markt bleef, zou daarna echter een stijging van de index met 15,7% (in euro) gemist hebben.vi En dat zijn nog maar enkele van de voorbeelden die we hebben opgemerkt. Soms kloppen die patronen inderdaad – vaak genoeg voor aanhangers van technische analyses om te beweren dat hun aanpak werkt – maar dat is naar onze mening eerder toeval.

De grootste tekortkoming van technische analyse is volgens Fisher Investments Nederland het retrospectieve karakter – ze tracht de toekomst te voorspellen aan de hand van koersbewegingen uit het verleden. Onze ervaring is dat aandelen vooruitkijken en de kansen en economische en politieke ontwikkelingen afwegen die in de komende drie tot dertig maanden van invloed kunnen zijn op de bedrijfswinsten. Wat in het verleden is gebeurd, is volgens ons niet van belang. Beleggers hebben die informatie al in de koersen van aandelen verrekend en kijken alweer verder. Bovendien blijkt uit ons onderzoek dat aandelen niet serieel gecorreleerd zijn, wat wil zeggen dat koersbewegingen geen invloed hebben op toekomstige bewegingen. Anders gezegd: de kans dat aandelen morgen stijgen is op elk moment even groot als de kans dat ze dalen.

Dat wil niet zeggen dat we bij onze analyses van de aandelenmarkten geen waarde hechten aan de geschiedenis. Het marktverleden kan informatie aanreiken over economische cycli, de ontwikkeling van specifieke sectoren in bepaalde politieke en economische omstandigheden en de stemming onder beleggers tijdens eerdere stijgingen en dalingen. Fisher Investments Nederland gelooft niet dat de geschiedenis zich onveranderd herhaalt, maar denkt wel dat ze voor beleggers een beeld schetst van wat er kan gebeuren en helpt om hun verwachtingen daarop af te stemmen. Uit koerspatronen proberen af te leiden welke richting de markt in de toekomst zal uitgaan, lijkt ons in het beste geval echter verspilde moeite. In het slechtste geval kunnen beleggers die zich door technische analyses laten leiden, het hoge rendement van aandelen op lange termijn mislopen of de zwaarste klappen van een terugval incasseren, en vervolgens het herstel aan zich zien voorbijgaan.

Volg ons op social media voor de laatste marktontwikkelingen en updates van Fisher Investments Nederland:

Facebook: https://www.facebook.com/FisherInvestmentsNederland

Twitter: https://twitter.com/FisherInvestNL

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/fisher-investments-nederland

Lees hier alle Beleggingsideeën van Fisher Investments Nederland

 

Fisher Investments Nederland is de handelsnaam die wordt gebruikt door de vestiging van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in Nederland (“Fisher Investments Nederland”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl is een in Luxemburg geregistreerde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (ondernemingsnummer: B228486) wat ook handelt onder de naam Fisher Investments Europe (""Fisher Investments Europe""). Fisher Investments Europe staat onder toezicht van de CSSF. Statutaire zetel Fisher Investments Europe: K2 Building, Forte 1, Third Floor, 2a rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg. Fisher Investments Europe besteedt sommige aspecten van het dagelijkse beleggingsadvies, portefeuillebeheer en portefeuillehandelingen uit aan gelieerde ondernemingen.

Dit document bevat de algemene visie van Fisher Investments Europe en dient niet te worden beschouwd als persoonlijk beleggings- of belastingadvies of een afspiegeling van de prestaties van cliënten. Er wordt niet gegarandeerd dat Fisher Investments Europe deze visie zal handhaven. Deze kan immers veranderen op grond van nieuwe informatie, analyses of heroverweging. Niets in dit document is als aanbeveling of prognose van marktomstandigheden bedoeld. Het is eerder bedoeld om een standpunt weer te geven. De huidige en toekomstige markten kunnen sterk afwijken van de hier geschetste scenario's. Bovendien worden geen garanties gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid van eventuele aannames gemaakt in illustraties in dit document.


i “Coronavirus Stock Market Rally Triggers The Dreaded ‘Death Cross,’” Brian Sozzi, Yahoo! Finance, 30-03-2020.

ii Bron: FactSet, per 16-11-2022. Totaalrendement S&P 500 in Amerikaanse dollar, 30-03-2020 tot en met 31-12-2020. Schommelingen in de wisselkoers tussen de dollar en de euro kunnen leiden tot hogere of lagere beleggingsrendementen.

iii “S&P 500 Sends Bullish Technical Signal With Golden Cross,” Amena Saad and Sarah Ponczek, Bloomberg, 10-07-2020. Geraadpleegd via Sterling House Trust.

iv Bron: FactSet, per 16-11-2022. Totaalrendement S&P 500 in Amerikaanse dollar, 10-07-2020 tot en met 31-12-2020, 23-03-2020 tot en met 10-07-2020. Schommelingen in de wisselkoers tussen de dollar en de euro kunnen leiden tot hogere of lagere beleggingsrendementen.

v “Stock Index Futures Signal Early Losses,” Staff, Reuters, 30-05-2012. Geraadpleegd via el Economista.

vi FactSet, per 16-11-2022. Rendement van de Euro STOXX 50 met netto-dividenden, in euro, 30-05-2012 tot en met 31-12-2012.

Meld u aan voor de Beleggen.nl dagelijkse nieuwsbrief

en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op de beurs!

 

Meer artikelen van Fisher Investments Europe

Indices

AEX 875,15 +8,64 +1,00% 12:59
AEX GR 3.355,50 +33,08 +1,00% 12:44
AMX 935,18 +6,50 +0,70% 12:59
ASCX 1.197,31 +8,76 +0,74% 12:44
BEL 20 3.886,25 +22,99 +0,60% 12:59
Germany40^ 18.057,70 +196,90 +1,10% 12:59
UK100 8.077,34 +26,23 +0,33% 12:59
Citi ESTOXX 50 4.995,45 +40,49 +0,82% 12:59
US30^ 38.335,01 +84,56 +0,22% 12:59
Nasd100^ 17.269,11 +59,19 +0,34% 12:59
Japan225^ 37.631,21 -92,62 -0,25% 12:59
US500^ 5.026,71 +9,79 +0,20% 12:59
EUR/USD 1,0655 +0,0003 +0,03% 13:00
BUND 131,28 +0,08 +0,06% 12:59
Brent 86,75 -0,33 -0,38% 12:59
Gold spot 2.303,09 -24,16 -1,04% 13:00
WTI 81,64 -0,41 -0,50% 12:59